QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính năm 2019
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 so với năm 2018

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 so với năm 2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Download văn bản tại đây

Công văn Thông báo của Ủy ban Chứng khoán về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP

Công văn Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý IV/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Báo cáo tài chính quý IV/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế
Download văn bản tại đây

Danh sánh cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

Danh sánh cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019
Download văn bản tại đây

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính
Download văn bản tại đây

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    4   5   6   7   8   9   10   11   12    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 18 | Tất cả: 197,466
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn