GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo
12/5/2017 3:09:53 PM

Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu tổ chức Công ty
Định hướng phát triển Công ty Định hướng phát triển Công ty
Lịch sử phát triển Lịch sử phát triển
TIN TỨC  
Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
11/16/2018 2:26:40 PM

Cần ty Cổ phần thủy điện Hủa Na cần tuyển Nam kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhà máy thủy điện Hủa Na
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII 
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
12/20/2015 11:43:08 AM

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Sản xuất, mua bán điện năng; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Cho thuê văn phòng. Xây dựng nhà các loại: Đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng.
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
 
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
10/19/2018 10:42:24 AM

CBTT: BCTC Quý III/2018 và giải trình biến động lợi nhuận
Giải trình lợi nhuận BCTC 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 Giải trình lợi nhuận BCTC 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Thành giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Thành giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán - Công ty CP thủy điện Hủa Na Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán - Công ty CP thủy điện Hủa Na
Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đối với ông Hoàng Xuân Thành Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đối với ông Hoàng Xuân Thành
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 9 | Tất cả: 27,532
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn