GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo
12/5/2017 3:09:53 PM

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
TIN TỨC  
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018
1/4/2019 1:55:36 PM

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018
Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII 
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
12/20/2015 11:43:08 AM

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Sản xuất, mua bán điện năng; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Cho thuê văn phòng. Xây dựng nhà các loại: Đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng.
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
3/18/2019 9:49:00 AM

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông 
để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 58 | Tất cả: 36,121
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn