GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo
12/5/2017 3:09:53 PM

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
TIN TỨC  
Phê duyệt KQLCNT gói thầu: Xây dựng Đường nội bộ từ kho vật tư thiết bị đến đường VH4; cải tạo, sửa chữa mặt đường vào khu Hầm phụ 2; mặt đường nội bộ từ QL16 đến nhà để xe Phê duyệt KQLCNT gói thầu: Xây dựng Đường nội bộ từ kho vật tư thiết bị đến đường VH4; cải tạo, sửa chữa mặt đường vào khu Hầm phụ 2; mặt đường nội bộ từ QL16 đến nhà để xe
11/8/2022 10:51:15 AM

Quyết định số 224/QĐ-HHC ngày 08/11/2022
Phê duyệt Báo cáo KTKT, KHLCNT và dự toán gói thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trên tuyến đường vận hành VH5 (tuyến đường quản lý vận hành Đập phụ) Phê duyệt Báo cáo KTKT, KHLCNT và dự toán gói thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trên tuyến đường vận hành VH5 (tuyến đường quản lý vận hành Đập phụ)
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo nhà vệ sinh khu nhà máy, nhà làm việc và cải tạo nền, thay thế nắp đậy mương cáp trạm Gis tại nhà máy thủy điện Hủa Na Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo nhà vệ sinh khu nhà máy, nhà làm việc và cải tạo nền, thay thế nắp đậy mương cáp trạm Gis tại nhà máy thủy điện Hủa Na
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại khu vực Đập chính Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại khu vực Đập chính
185 QÐ-HHC Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Cung cấp dầu tuabin 185 QÐ-HHC Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Cung cấp dầu tuabin
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
12/20/2015 11:43:08 AM

Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
11/17/2022 4:51:06 PM

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2022 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2022
Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn