GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo
12/5/2017 3:09:53 PM

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
TIN TỨC  
Thông báo Nộp tiền mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Thông báo Nộp tiền mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
3/9/2020 5:38:17 PM

Thông báo Nộp tiền mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019
Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thăm và làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thăm và làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na
Hội thao PV POWER HHC 2019 Hội thao PV POWER HHC 2019
Thông báo về việc tìm kiếm đối tác thực hiện dự án điện mặt trời lòng hồ Thủy điện Hủa Na Thông báo về việc tìm kiếm đối tác thực hiện dự án điện mặt trời lòng hồ Thủy điện Hủa Na
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
12/20/2015 11:43:08 AM

Nhành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5/21/2020 2:26:09 PM

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2018-2023
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm
Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 72 | Tất cả: 83,975
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn