GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo
12/5/2017 3:09:53 PM

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
TIN TỨC  
Hội thao PV POWER HHC 2019 Hội thao PV POWER HHC 2019
10/14/2019 1:59:43 PM

Đoàn thanh niên và Công đoàn Công ty ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã phối hợp tổ chức "Hội thao PV POWER HHC 2019"
Thông báo về việc tìm kiếm đối tác thực hiện dự án điện mặt trời lòng hồ Thủy điện Hủa Na Thông báo về việc tìm kiếm đối tác thực hiện dự án điện mặt trời lòng hồ Thủy điện Hủa Na
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na và Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrong Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na và Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrong
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
12/20/2015 11:43:08 AM

Nhành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9/19/2019 2:04:36 PM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản Thông báo của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Hồ Thị Thắm Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Hồ Thị Thắm
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 156 | Tất cả: 57,272
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn