GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Công ty Ban lãnh đạo Công ty
17/05/2023 1:55:37 CH

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
TIN TỨC  
Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số hạng mục công trình tại Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2024 Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số hạng mục công trình tại Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2024
27/05/2024 4:55:59 CH

Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số hạng mục công trình tại Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2024
Kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na Kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
Thư Chúc mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty Thư Chúc mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Khảo sát, lập phương án xử lý, khắc phục sụt lún khu vực hầm phụ 2 tại nhà máy thủy điện Hủa Na Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Khảo sát, lập phương án xử lý, khắc phục sụt lún khu vực hầm phụ 2 tại nhà máy thủy điện Hủa Na
Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Khảo sát, lập phương án xử lý, khắc phục sụt lún khu vực hầm phụ 2 tại nhà máy thủy điện Hủa Na Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Khảo sát, lập phương án xử lý, khắc phục sụt lún khu vực hầm phụ 2 tại nhà máy thủy điện Hủa Na
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
25/04/2024 9:04:22 SA

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I năm 2024 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I năm 2024
Báo cáo tài chính quý I năm 2024 Báo cáo tài chính quý I năm 2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn