GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo
12/5/2017 3:09:53 PM

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
TIN TỨC  
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Sửa chữa và cải tạo mái Kênh xả nhà máy thủy điện Hủa Na Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Sửa chữa và cải tạo mái Kênh xả nhà máy thủy điện Hủa Na
3/24/2023 1:46:47 PM

Quyết định phê duyệt số 79/QĐ-HHC ngày 24/3/2023.
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số hạng mục công trình tại Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2023. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số hạng mục công trình tại Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2023.
Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Sửa chữa và cải tạo mái Kênh xả nhà máy thủy điện Hủa Na. Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Sửa chữa và cải tạo mái Kênh xả nhà máy thủy điện Hủa Na.
Quyết định Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, KHLCNT và dự toán gói thầu Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2023 Quyết định Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, KHLCNT và dự toán gói thầu Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2023
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình tại NMTĐ Hủa Na năm 2023 Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình tại NMTĐ Hủa Na năm 2023
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
12/20/2015 11:43:08 AM

Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2022 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2022
3/1/2023 10:22:06 AM

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2022
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2022 Báo cáo thường niên năm 2022
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn