GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo
12/5/2017 3:09:53 PM

Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu tổ chức Công ty
Định hướng phát triển Công ty Định hướng phát triển Công ty
Lịch sử phát triển Lịch sử phát triển
TIN TỨC  
Công ty CP thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 Công ty CP thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018
1/4/2019 1:55:36 PM

Công ty CP thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018
Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII 
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
12/20/2015 11:43:08 AM

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Sản xuất, mua bán điện năng; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Cho thuê văn phòng. Xây dựng nhà các loại: Đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng.
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
1/28/2019 10:50:10 AM

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước tại Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Giải trình biến động lợi nhuận tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Giải trình biến động lợi nhuận tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
Giải trình lợi nhuận BCTC 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 Giải trình lợi nhuận BCTC 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 19 | Tất cả: 33,069
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn