QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I năm 2024

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I năm 2024
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

Báo cáo tài chính quý I năm 2024
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn