TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU

Ban lãnh đạo Công ty


Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định và phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng giảm (giảm) vốn Điều lệ

Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Xây dựng chiến lược chào giá “linh hoạt” để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng chính là quá trình đơn vị tự "chuyên nghiệp hóa", nâng cao uy tín, sức mạnh cho mình, chuẩn bị cho việc tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong năm 2019 tiến tới thị trường điện hoàn thiện sau năm 2023

Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hiện đang quản lý Nhà máy Thủy điện Hủa Na được xây dựng tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

 1 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn