GIỚI THIỆU | BAN LÃNH ĐẠO
Ban lãnh đạo

______________________HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ______________________

Upload

Ông HOÀNG XUÂN THÀNH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông TRỊNH BẢO NGỌC

Ủy viên HĐQT

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN

Ủy viên HĐQT

Upload

Ông LÊ HẢI LONG

Ủy viên HĐQT

Upload

Ông VŨ VĂN TÂM

Ủy viên HĐQT

________________________BAN ĐIỀU HÀNH_________________________

 

Ông TRỊNH BẢO NGỌC

Giám đốc

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN

Phó Giám đốc

Ông TRẦN VĂN BIÊN

Phó Giám đốc

Upload
Ông BÙI HUY THÀNH

Phó Giám đốc

Upload
Ông VÕ TRUNG CHÍNH

Kế toán trưởng

_________________________BAN KIỂM SOÁT________________________

Upload

Bà TRẦN THỊ THU HÀ

Trưởng Ban kiểm soát

Upload
Ông VĂN TUẤN THẠCH

Thành viên BKS

Upload
Bà PHẠM THỊ MINH TÂM

Thành viên BKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 64 | Tất cả: 43,449
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn