GIỚI THIỆU | BAN LÃNH ĐẠO
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

______________________HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ______________________

Upload

Ông HOÀNG XUÂN THÀNH

Chủ tịch HĐQT

Ông TRỊNH BẢO NGỌC

Ủy viên HĐQT

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN

Ủy viên HĐQT

Upload

Ông LÊ HẢI LONG

Ủy viên HĐQT

Upload

Ông VŨ VĂN TÂM

Ủy viên HĐQT

________________________BAN ĐIỀU HÀNH_________________________

 

Ông TRỊNH BẢO NGỌC

Giám đốc

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN

Phó Giám đốc

Ông TRẦN VĂN BIÊN

Phó Giám đốc

Upload

Ông BÙI HUY THÀNH

Phó Giám đốc

Upload

Ông VÕ TRUNG CHÍNH

Kế toán trưởng

_________________________BAN KIỂM SOÁT________________________

Upload

Bà TRẦN THỊ THU HÀ

Trưởng BKS

Upload

Ông VĂN TUẤN THẠCH

Thành viên BKS

Upload

Bà HOÀNG THỊ THU NGUYỆT

Thành viên BKS

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 235 | Tất cả: 134,130
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn