QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính quý III năm 2021

Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Báo cáo tài chính quý II năm 2021
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Võ Trung Chính - Kế toán trưởng Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Võ Trung Chính - Kế toán trưởng Công ty
Download văn bản tại đây

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Download văn bản tại đây

Giải trình chậm công bố thông tin

Giải trình chậm công bố thông tin
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ
Download văn bản tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn