QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Download văn bản tại đây

Kết quả thực hiện giao dịch mua cổ phiếu ESOP của cổ đông nội bộ công ty

Kết quả thực hiện giao dịch mua cổ phiếu ESOP của cổ đông nội bộ công ty
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2020 so với Quý I/2019

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2020 so với Quý I/2019
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020
Download văn bản tại đây

Công văn của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    6   7   8   9   10   11   12   13   14    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn