QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Huy Thành Phó giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Huy Thành Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty - ông Võ Trung Chính Kế toán trưởng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty - ông Võ Trung Chính Kế toán trưởng
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông Nhà nước, cô đông lớn 6 tháng đầu năm 2021

Danh sách cổ đông Nhà nước, cô đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
Download văn bản tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ Công ty
Download văn bản tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu (HNA) của bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Download văn bản tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu (HNA) của ông Bùi Huy Thành - Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch của MCK: HNA

Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch của MCK: HNA
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Download văn bản tại đây

Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Văn Biên - Phó giám đốc Công ty

Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Văn Biên - Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi loại chứng khoán HNA

Thông báo thay đổi loại chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn