QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2019

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2019
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download văn bản tại đây

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 05/3/2019, Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.
Download văn bản tại đây

Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước tại Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2017 so với quý 4/2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty CP thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

CBTT: BCTC Quý III/2018 và giải trình biến động lợi nhuận
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    7   8   9   10   11   12   13   14   15 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 115 | Tất cả: 215,179
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn