QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

BCTC năm 2017 - trước kiểm toán

BCTC năm 2017
Download văn bản tại đây

Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn - Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na năm 2017
Download văn bản tại đây

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ký hợp đồng mua bán điện mới EVN/EPTC

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ký hợp đồng mua bán điện mới EVN/EPTC

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Báo cáo tài chính quý III năm 2017
Download văn bản tại đây

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na ủy quyền Công bố thông tin

Ủy quyền Công bố thông tin
Download văn bản tại đây

Quyết định chấp thuận đăng ký gío dịch cổ phiếu của CTCP Thủy điện Hủa Na

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Thủy điện Hủa Na được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Download văn bản tại đây

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Ngày 05/10/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Thông tin tóm tắt - đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Thông tin tóm tắt - đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Download văn bản tại đây

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na thực hiện Đăng ký chứng khoán thành công

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na thực hiện Đăng ký chứng khoán thành công và được VSD cấp mã chứng khoán
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    7   8   9   10   11   12 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 94 | Tất cả: 158,939
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn