QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 so với năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 so với năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
Download văn bản tại đây

HNA_Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Download văn bản tại đây

HNA_Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021
Download văn bản tại đây

HNA_Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
Download văn bản tại đây

HNA_Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

HNA_Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty
Download văn bản tại đây

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Thạch

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Thạch
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Sơn, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Sơn, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    7   8   9   10   11   12   13   14   15    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn