QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giải trình lợi nhuận BCTC 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Giải trình lợi nhuận tại BCTC 6 tháng đầu năm 2018
Download văn bản tại đây

Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Thành giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Ngày 10/8/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã bổ nhiệm ông Bùi Huy Thành giữ chức Phó Giám đốc Công ty.
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán - Công ty CP thủy điện Hủa Na

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán
Download văn bản tại đây

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đối với ông Hoàng Xuân Thành

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đối với ông Hoàng Xuân Thành
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước tính đến ngày 30/6/2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty CP Thủy điện Hủa Na 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý II/2018

Báo cáo tài chính quý II/2018
Download văn bản tại đây

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III/2018 - Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III/2018 - Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

CBTT Hợp đồng với đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và năm 2018

CBTT Hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng và năm 2018
Download văn bản tại đây

Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II năm 2018 - Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II năm 2018
Download văn bản tại đây

Thay đổi người Ủy quyền Công bố thông tin

Công ty CP Thủy điện Hủa Na thay đổi người Ủy quyền Công bố thông tin
Download văn bản tại đây

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    8   9   10   11   12   13   14   15   16 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 261 | Tất cả: 215,325
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn