QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Tin đăng ngày: 17/8/2022 - Xem: 127
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023 (18/1/2023)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2022 (18/1/2023)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (18/1/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (16/1/2023)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023 (3/1/2023)
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc (29/12/2022)
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thành (28/12/2022)
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty (28/12/2022)
Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (28/12/2022)
Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (26/12/2022)
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế (15/12/2022)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (7/12/2022)
Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (7/12/2022)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (7/12/2022)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (17/11/2022)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn