TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính

Công bố thông tin Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính
Download văn bản tại đây

Giải trình chậm công bố thông tin

Giải trình chậm công bố thông tin
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp về việc tham Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo mời họp về việc tham Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP Thủy điện Hủa Na

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    4   5   6   7   8   9   10   11   12    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn