TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính

Công bố thông tin Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính
Download văn bản tại đây

Giải trình chậm công bố thông tin

Giải trình chậm công bố thông tin
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn