TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2020
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngiệp quý 3 năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngiệp quý 3 năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý III năm 2020

Báo cáo tài chính quý III năm 2020
Download văn bản tại đây

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Báo cáo tài chính quý II năm 2020
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
Download văn bản tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    5   6   7   8   9   10   11   12   13    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn