TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Báo cáo tài chính quý I năm 2022
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 so với năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 so với năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
Download văn bản tại đây

HNA_Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Download văn bản tại đây

HNA_Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    6   7   8   9   10   11   12   13   14    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn