TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020
Download văn bản tại đây

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm
Download văn bản tại đây

Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - HNA
Download văn bản tại đây

Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNA

Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNA
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    6   7   8   9   10   11   12   13   14    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn