TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HNA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông

Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HNA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông
Download văn bản tại đây

Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu HNA

Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu HNA
Download văn bản tại đây

Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2022 còn lại

Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2022 còn lại
Download văn bản tại đây

Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
Download văn bản tại đây

Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án tính giá tham chiếu ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên HOSE

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án tính giá tham chiếu ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên HOSE
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 còn lại

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 còn lại
Download văn bản tại đây

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 còn lại

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 còn lại
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2023

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2023
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn