QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tin đăng ngày: 8/4/2022 - Xem: 546
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Báo cáo thường niên năm 2023 (19/3/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 (12/3/2024)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (12/3/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024 (28/2/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024 (28/2/2024)
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (26/2/2024)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (22/2/2024)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (22/2/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2023 (19/1/2024)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 (19/1/2024)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (18/1/2024)
Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (3/1/2024)
Thông báo của SGDCK TP Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HNA (29/12/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn