TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty

Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (sửa đổi, bổ sung lần 11)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (sửa đổi, bổ sung lần 11)
Download văn bản tại đây

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (lần 2)

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (lần 2)
Download văn bản tại đây

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông (MCK: HNA)

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông (MCK: HNA)
Download văn bản tại đây

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    10   11   12   13   14   15   16   17   18    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn