QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2023

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2023
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
Download văn bản tại đây

Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Thông báo của SGDCK TP Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HNA

Thông báo của SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HNA
Download văn bản tại đây

Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Download văn bản tại đây

Thông báo đăng ký mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính

Thông báo đăng ký mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSDC về việc Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HNA từ thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại SGDCK Hà Nội (HNX) sang thị trường niêm yết tại SGDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Thông báo của VSDC về việc Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HNA từ thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại SGDCK Hà Nội (HNX) sang thị trường niêm yết tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn