TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty CP Thủy điện Hủa Na 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý II/2018

Báo cáo tài chính quý II/2018
Download văn bản tại đây

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III/2018 - Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III/2018 - Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

CBTT Hợp đồng với đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và năm 2018

CBTT Hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng và năm 2018
Download văn bản tại đây

Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II năm 2018 - Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II năm 2018
Download văn bản tại đây

Thay đổi người Ủy quyền Công bố thông tin

Công ty CP Thủy điện Hủa Na thay đổi người Ủy quyền Công bố thông tin
Download văn bản tại đây

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Điều lệ bổ sung và sửa đổi lần 9 năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Điều lệ bổ sung và sửa đổi lần 9 năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Biên bản họp HĐQT Công ty CP thủy điện Hủa Na

Biên bản họp HĐQT bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

BCTC Quý I/2018
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    12   13   14   15   16   17   18   19 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn