QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Văn Biên - Phó giám đốc Công ty

Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Văn Biên - Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi loại chứng khoán HNA

Thông báo thay đổi loại chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020
Download văn bản tại đây

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
Download văn bản tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2021
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Download văn bản tại đây

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Download văn bản tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất
Download văn bản tại đây

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty

Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty
Download văn bản tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (sửa đổi, bổ sung lần 11)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (sửa đổi, bổ sung lần 11)
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    10   11   12   13   14   15   16   17   18    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn