QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm
Download văn bản tại đây

Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - HNA
Download văn bản tại đây

Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNA

Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNA
Download văn bản tại đây

Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Download văn bản tại đây

Kết quả thực hiện giao dịch mua cổ phiếu ESOP của cổ đông nội bộ công ty

Kết quả thực hiện giao dịch mua cổ phiếu ESOP của cổ đông nội bộ công ty
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    10   11   12   13   14   15   16   17   18    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn