QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giải trình chậm công bố thông tin

Giải trình chậm công bố thông tin
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp về việc tham Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo mời họp về việc tham Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP Thủy điện Hủa Na

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2022
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    5   6   7   8   9   10   11   12   13    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn