GIỚI THIỆU  
Ban lãnh đạo Công ty Ban lãnh đạo Công ty
17/05/2023 1:55:37 CH

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
TIN TỨC  
 Mời báo giá dịch vụ thiết kế nhà quan trắc và giám sát, bảo vệ đập, hồ chứa công trình TĐ Hủa Na Mời báo giá dịch vụ thiết kế nhà quan trắc và giám sát, bảo vệ đập, hồ chứa công trình TĐ Hủa Na
17/04/2024 4:37:21 CH

299-HHC-KTKH
Mời báo giá Cung cấp VTTB dự phòng chiến lược năm 2024 nhà máy thủy điện Hủa Na Mời báo giá Cung cấp VTTB dự phòng chiến lược năm 2024 nhà máy thủy điện Hủa Na
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Thuê chuyên gia hướng dẫn lắp đặt, khảo sát, đánh giá tình trạng trạm phân phối 220kV nhà máy thủy điện Hủa Na. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Thuê chuyên gia hướng dẫn lắp đặt, khảo sát, đánh giá tình trạng trạm phân phối 220kV nhà máy thủy điện Hủa Na.
Mời báo giá thực hiện thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hủa Na Mời báo giá thực hiện thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hủa Na
Đoàn công tác PV Power và PVGas làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na Đoàn công tác PV Power và PVGas làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh
20/12/2015 11:43:08 SA

Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02/04/2024 4:32:38 CH

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Báo cáo thường niên năm 2023 Báo cáo thường niên năm 2023
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn