QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của bà Trần Thị Thu Hà

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của bà Trần Thị Thu Hà
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2022 so với quý I/2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2022 so với quý I/2021
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Báo cáo tài chính quý I năm 2022
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    6   7   8   9   10   11   12   13   14    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn