QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
Download văn bản tại đây

Sửa đổi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sửa đổi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2022

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2022
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    2   3   4   5   6   7   8   9   10    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn