QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Download văn bản tại đây

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Download văn bản tại đây

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1
Download văn bản tại đây

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (MCK: HNA tại UPCOM) công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%
Download văn bản tại đây

Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1
Download văn bản tại đây

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Thông báo danh sách ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo danh sách ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2023-2028
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn