TIN TỨC | THÔNG TIN LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Khảo sát, lập phương án xử lý, khắc phục sụt lún khu vực hầm phụ 2 tại nhà máy thủy điện Hủa Na

Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Khảo sát, lập phương án xử lý, khắc phục sụt lún khu vực hầm phụ 2 tại nhà máy thủy điện Hủa Na. Quyết định số 74/QĐ-HHC ngày 19/03/2024
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tổ chức đào tạo phục vụ kiểm tra cấp chứng nhận vận hành cho các vận hành viên nhà máy thủy điện Hủa Na và Nậm Sam 3

Quyết định số 67/QĐ-HHC ngày 13/3/2024
Download văn bản tại đây

Phê duyệt lựa chọn tổ chức đấu giá và nội dung HĐ gói thầu Tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá xe ô tô Misubishi TRITON biển số 37C-003.35

Phê duyệt lựa chọn tổ chức đấu giá và nội dung HĐ gói thầu Tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá xe ô tô Misubishi TRITON biển số 37C-003.35
Download văn bản tại đây

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán, KHLCNT và dự toán GT: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành một số hạng mục công trình năm 2021, 2022

280/QĐ-HHC ngày 11/10/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Đào tạo khóa học chuyên đề sửa chữa điện tử

Quyết định số 267/QĐ-HHC ngày 26/9/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Đề cương đào tạo và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Đào tạo khóa học chuyên đề sửa chữa điện tử

Quyết định số 262/QĐ-HHC ngày 20/9/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng: Nâng cấp hệ thống mạng tại Nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyêt định số 245/QĐ-HHC ngày 29/8/2023
Download văn bản tại đây

263-QĐ-HHC Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung Hợp đồng gói thầu Cải tạo, hoàn thiện khuôn viên khư vực Nhà máy

263-QĐ-HHC Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung Hợp đồng gói thầu Cải tạo, hoàn thiện khuôn viên khư vực Nhà máy
Download văn bản tại đây

256-QĐ-HHC Phê duyệt Báo cáo KTKT và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cải tạo, hoàn thiện khuôn viên khu vực NM

256-QĐ-HHC Phê duyệt Báo cáo KTKT và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cải tạo, hoàn thiện khuôn viên khu vực NM
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tổ chức đào tạo chuyên đề vận hành trong thị trường điện khi có biến động nhiên liệu, thủy văn;

Quyết định số 203/QĐ-HHC ngày 07/7/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Chương trình đào tạo và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tổ chức đào tạo chuyên đề vận hành trong thị trường điện khi có biến động nhiên liệu, thủy văn

Quyết định số 199/QĐ-HHC ngày 04/7/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hủa Na, Cửa Đạt

Quyết định số 213/QĐ-HHC ngày 18/7/2023
Download văn bản tại đây

 1   2   3 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn