QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023

Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Download văn bản tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023
Download văn bản tại đây

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc
Download văn bản tại đây

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thành

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thành
Download văn bản tại đây

Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
Download văn bản tại đây

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    3   4   5   6   7   8   9   10   11    » Tiếp    » 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn