QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính năm 2016- đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016- đã kiểm toán
Download văn bản tại đây

Công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na được thành lập từ 02 cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam. Đến ngày 31/12/2016 (Theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp sô 2900797430 cấp ngày 29/12/2016) Công ty có các cổ đông tham gia là pháp nhân và thế nhân.

Báo cáo tài chính Quý IV/2016

Báo cáo tài chính Quý IV/2016
Download văn bản tại đây

Báo cáo Tài chính kỳ quý III/2016

Báo cáo Tài chính kỳ quý III/2016
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý II - 2016

Báo cáo tài chính quý II - 2016
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I - 2016

Báo cáo tài chính quý I - 2016

 «   Trước «    18   19   20   21   22 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn