QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Điều lệ bổ sung và sửa đổi lần 9 năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Điều lệ bổ sung và sửa đổi lần 9 năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Biên bản họp HĐQT Công ty CP thủy điện Hủa Na

Biên bản họp HĐQT bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

BCTC Quý I/2018
Download văn bản tại đây

CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CBTT: Báo cáo của HĐQT vv kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 kế hoạch năm 2018 (sửa nội dung)
Download văn bản tại đây

Thông báo bổ sung danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thông báo bổ sung danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018 - 2023
Download văn bản tại đây

Danh sách đề cử bầu Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách đề cử Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018 - 2023
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

Thông báo đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    18   19   20   21   22   23   24   25 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn