QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
Tin đăng ngày: 28/1/2019 - Xem: 64
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước (28/1/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (21/1/2019)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (21/1/2019)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (19/10/2018)
Giải trình lợi nhuận BCTC 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 (20/8/2018)
Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Thành giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (10/8/2018)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán - Công ty CP thủy điện Hủa Na (9/8/2018)
Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đối với ông Hoàng Xuân Thành (31/7/2018)
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước (27/7/2018)
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty CP Thủy điện Hủa Na 6 tháng đầu năm 2018 (25/7/2018)
Báo cáo tài chính quý II/2018 (18/7/2018)
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III/2018 - Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (12/7/2018)
CBTT Hợp đồng với đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và năm 2018 (5/6/2018)
Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II năm 2018 - Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (10/5/2018)
Thay đổi người Ủy quyền Công bố thông tin (3/5/2018)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 20 | Tất cả: 33,070
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn