QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019
Download văn bản tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Hồ Thị Thắm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Hồ Thị Thắm
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
Download văn bản tại đây

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2019

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2019
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019
Download văn bản tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    17   18   19   20   21   22   23   24   25 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn