TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định chấp thuận đăng ký gío dịch cổ phiếu của CTCP Thủy điện Hủa Na

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Thủy điện Hủa Na được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Download văn bản tại đây

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Ngày 05/10/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Thông tin tóm tắt - đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Thông tin tóm tắt - đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Download văn bản tại đây

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na thực hiện Đăng ký chứng khoán thành công

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na thực hiện Đăng ký chứng khoán thành công và được VSD cấp mã chứng khoán
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (sau kiểm toán)
Download văn bản tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lên sàn Upcom
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính qúy II/2017

Báo cáo tài chính qúy II/2017
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I/2017

Báo cáo tài chính quý I/2017
Download văn bản tại đây

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016- đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016- đã kiểm toán
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    21   22   23   24   25   26 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn