TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2017

CBTT Báo cáo thường niên năm 2017
Download văn bản tại đây

Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
Download văn bản tại đây

BCTC năm 2017 - trước kiểm toán

BCTC năm 2017
Download văn bản tại đây

Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn - Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na năm 2017
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    20   21   22   23   24   25   26 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn