QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Sửa đổi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tin đăng ngày: 12/4/2023 - Xem: 292
 
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kính gửi sửa đổi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm: - Tờ trình Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu. - Tờ trình Thông qua Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trân trọng!
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2023 (19/1/2024)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 (19/1/2024)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (18/1/2024)
Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (3/1/2024)
Thông báo của SGDCK TP Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HNA (29/12/2023)
Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (27/12/2023)
Thông báo đăng ký mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính (27/12/2023)
Thông báo của VSDC về việc Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HNA từ thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại SGDCK Hà Nội (HNX) sang thị trường niêm yết tại SGDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) (20/12/2023)
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (MCK: HNA) (13/12/2023)
Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (13/12/2023)
Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (5/12/2023)
Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HNA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông (4/12/2023)
Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu HNA (04/12/2023)
Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (28/11/2023)
Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2022 còn lại (17/11/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn