QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Tin đăng ngày: 5/6/2024 - Xem: 180
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua việc giải tỏa 50% cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (16/7/2024)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (25/6/2024)
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu kèm theo (25/6/2024)
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (5/6/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 31/5/2024 (31/5/2024)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (30/5/2024)
Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (25/4/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I năm 2024 (19/4/2024)
Báo cáo tài chính quý I năm 2024 (19/4/2024)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Báo cáo thường niên năm 2023 (19/3/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 (12/3/2024)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (12/3/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024 (28/2/2024)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn