QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Tin đăng ngày: 7/7/2022 - Xem: 225
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 (26/7/2023)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 (26/7/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2023 (25/7/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (20/7/2023)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2023 (19/7/2023)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (19/7/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (4/7/2023)
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (30/6/2023)
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (27/6/2023)
Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền (21/6/2023)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (13/6/2023)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (6/6/2023)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (1/6/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (31/5/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (21/4/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn