QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom
Tin đăng ngày: 20/5/2017 - Xem: 891
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na được thành lập từ 02 cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam. Đến ngày 31/12/2016 (Theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp sô 2900797430 cấp ngày 29/12/2016) Công ty có các cổ đông tham gia là pháp nhân và thế nhân.

“Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, trong vòng một (01) năm kể từ ngày 01/01/2016 (ngày Thông tư số 180 có hiệu lực), Công ty đã là công ty đại chúng và công ty đã hủy niêm yết trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom”.

Để thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD và niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCom tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 20/4/2017.
Ngọc Trung

Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (5/6/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 31/5/2024 (31/5/2024)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (30/5/2024)
Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (25/4/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I năm 2024 (19/4/2024)
Báo cáo tài chính quý I năm 2024 (19/4/2024)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Báo cáo thường niên năm 2023 (19/3/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 (12/3/2024)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (12/3/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024 (28/2/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024 (28/2/2024)
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (26/2/2024)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (22/2/2024)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn