TIN TỨC | TIN CÔNG TY
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na năm 2023
Tin đăng ngày: 28/4/2023 - Xem: 121
 

Ngày 21/4, tại Văn phòng Công ty, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (PV Power HHC, mã CK: HNA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua các nội dung với tỷ lệ thống nhất cao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023;  Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS Công ty; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA; Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Upload

 

Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, ông Hoàng Xuân Thành được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PV Power HHC. Ông Hoàng Xuân Thành sinh năm 1968, có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ kinh tế với thời gian công tác gần 20 năm trong ngành Dầu khí.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Sơn, ông Lê Hải Long, ông Vũ Văn Tâm được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Như vậy, HĐQT PV Power HHC sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ gồm các ông/bà: ông Hoàng Xuân Thành, ông Bùi Huy Thành, ông Nguyễn Xuân Sơn, ông Lê Hải Long, ông Vũ Văn Tâm.

Upload

Tân Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu ông Võ Trung Chính, ông Lê Đình Hiệu, bà Lê Vân Anh vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Võ Trung Chính được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PV Power HHC.

Tin tức khác:
PV Power HHC tổ chức khóa đào tạo chuyên để "Chuyển đổi số trong Nhà máy thủy điện Hủa Na" (27/5/2023)
Mời báo giá Cung cấp Văn phòng phẩm quý 3,4 năm 2023 cho Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (17/5/2023)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tổ chức Hội nghị An toàn Sức khỏe Môi trường thường niên lần thứ XII và Hội thao an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XIII năm 2023 (25/4/2023)
PV Power tổ chức Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XIII năm 2023 (11/5/2023)
PV Power tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường thường niên lần thứ XII (11/5/2023)
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình tại Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2023 đợt 2 (10/5/2023)
Mời Báo giá Cung cấp số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ chứa Thủy điện Hủa Na (28/4/2023)
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na năm 2023 (28/4/2023)
Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu và nội dung Hợp đồng gói thầu Cải tạo nền kho vật tư thiết bị Nhà máy (13/4/2023)
Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cải tạo nền kho vật tư Nhà máy (13/4/2023)
Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Tổ chức Hội nghị An toàn Sức khỏe Môi trường thường niên lần thứ XII và Hội thao ATVSLĐ, PCCN lần thứ XIII năm 2023 (11/4/2023)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Đào tạo khóa học căn chỉnh tổ máy thủy điện Tuabin Francis trục đứng (7/4/2023)
Phê duyệt Đề cương đào tạo và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Đào tạo khóa học căn chỉnh tổ máy thủy điện Tuabin Francis trục đứng (03/4/2023)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Đào tạo khóa học chuyên đề chuyển đổi số trong nhà máy thủy điện (27/3/2023)
Phê duyệt Đề cương đào tạo và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Đào tạo khóa học chuyên đề chuyển đổi số trong nhà máy thủy điện (24/3/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn