QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Tin đăng ngày: 20/7/2021 - Xem: 119
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020 (29/7/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 (29/7/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 (20/7/2021)
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Võ Trung Chính - Kế toán trưởng Công ty (15/7/2021)
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (14/7/2021)
Giải trình chậm công bố thông tin (12/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ (9/7/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty (8/7/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (8/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát (8/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Huy Thành Phó giám đốc Công ty (7/7/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty - ông Võ Trung Chính Kế toán trưởng (5/7/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 67 | Tất cả: 197,515
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn