QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tin đăng ngày: 23/4/2020 - Xem: 233
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 (20/7/2021)
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Võ Trung Chính - Kế toán trưởng Công ty (15/7/2021)
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (14/7/2021)
Giải trình chậm công bố thông tin (12/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ (9/7/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty (8/7/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (8/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát (8/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Huy Thành Phó giám đốc Công ty (7/7/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty - ông Võ Trung Chính Kế toán trưởng (5/7/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cô đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 (5/7/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ Công ty (30/6/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 25 | Tất cả: 181,739
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn