QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tin đăng ngày: 9/3/2020 - Xem: 335
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (lần 2) (8/4/2021)
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/3/2021)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (24/3/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (24/3/2021)
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông (MCK: HNA) (9/3/2021)
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (1/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/2/2021)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/2/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020 (23/2/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 so với năm 2019 (4/2/2021)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (4/2/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (18/1/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2020 (12/1/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 132 | Tất cả: 158,977
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn