QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính
Tin đăng ngày: 13/11/2019 - Xem: 222
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (21/5/2020)
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (21/5/2020)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (21/5/2020)
Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm (18/5/2020)
Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP (4/5/2020)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - HNA (29/4/2020)
Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNA (29/4/2020)
Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu ESOP (29/4/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/4/2020)
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/4/2020)
Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (22/4/2020)
Kết quả thực hiện giao dịch mua cổ phiếu ESOP của cổ đông nội bộ công ty (21/4/2020)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (20/4/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2020 so với Quý I/2019 (17/4/2020)
Báo cáo tài chính quý I năm 2020 (16/4/2020)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 93 | Tất cả: 83,996
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn