QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc
Tin đăng ngày: 13/11/2019 - Xem: 93
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Báo cáo tài chính quý IV/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế (17/1/2020)
Danh sánh cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019 (8/1/2020)
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính (13/11/2019)
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc (13/11/2019)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (7/11/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính quý III/2019 (21/10/2019)
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 (18/10/2019)
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (17/10/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (19/9/2019)
Thông báo của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (19/9/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (19/9/2019)
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019 (3/9/2019)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Hồ Thị Thắm (21/8/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 (15/8/2019)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019 (13/8/2019)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 18 | Tất cả: 71,671
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn