QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tin đăng ngày: 19/9/2019 - Xem: 63
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (19/9/2019)
Thông báo của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (19/9/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (19/9/2019)
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019 (3/9/2019)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Hồ Thị Thắm (21/8/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 (15/8/2019)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019 (13/8/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II/2019 (20/7/2019)
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (19/7/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Hồ Thị Thắm (17/7/2019)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Giấy xác về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (3/7/2019)
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019 (25/6/2019)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (26/4/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2019 (17/4/2019)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 167 | Tất cả: 57,283
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn