TRANG CHỦ | TIN TỨC

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình năm 2022 tại nhà máy thủy điện Hủa Na

QĐ số 36/QĐ-HHC ngày 22/3/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình năm 2022 tại nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyết định số 29/QĐ-HHC ký ngày 08/3/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xử lí sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 198 đến cao trình 210)

Quyết định số 235/QĐ-HHC ký ngày 23/12/2021
Download văn bản tại đây

Phê duyệt BCKTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xử lí sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 198 đến cao trình 210)

Quyết định số 229/QĐ-HHC ký ngày 20/12/2021
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na 2021

Kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-HHC ký ngày 27/12/2021
Download văn bản tại đây

Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021

Quyết định số 231/QĐ-HHC ký ngày 21/12/2021 của Giám đốc PVPOWER HHC
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2)

Quyết định số: 236/QĐ-HHC ký ngày 27/12/2021 của Giám đốc PVPOWER HHC
Download văn bản tại đây

Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2).

Quyết định số: 233/QĐ-HHC ký ngày 22/12/2021
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Cải tạo, di dời tuyến đường dây 35kV và Trạm biến áp cấp điện tự dùng cho nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyết định số 223/QĐ-HHC ngày 13/12/2021 của Giám đốc công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Cải tạo, di dời tuyến đường dây 35kV và Trạm biến áp cấp điện tự dùng cho nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyết định số 215/QĐ-HHC ngày 09/12/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hủa Na

Quyết định số 218/QĐ-HHC ngày 10/12/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định Công trình thủy điện Hủa Na

Quyết định số 213/QĐ-HHC ngày 08/12/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    6   7   8   9   10   11   12   13   14 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn