TIN TỨC | THÔNG TIN LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hủa Na, Cửa Đạt

Quyết định số 211/QĐ-HHC ngày 13/7/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Nâng cấp, cải tạo hệ thống quan trắc thân đập nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyết định số 42/QĐ-HHC-HĐQT ngày 31/5/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tổ chức Hội nghị An toàn Sức khỏe Môi trường thường niên lần thứ XII và Hội thao an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XIII năm 2023

Quyết định số 106/QĐ-HHC ngày 18/4/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Tổ chức Hội nghị An toàn Sức khỏe Môi trường thường niên lần thứ XII và Hội thao ATVSLĐ, PCCN lần thứ XIII năm 2023

Quyết định số 97/QĐ-HHC ngày 11/4/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Đề cương đào tạo và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Đào tạo khóa học căn chỉnh tổ máy thủy điện Tuabin Francis trục đứng

Quyết định số 82/QĐ-HHC ngày 28/3/2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Đào tạo khóa học chuyên đề chuyển đổi số trong nhà máy thủy điện

Quyết định số 73/QĐ-HHC ngày 21/3/2023
Download văn bản tại đây

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình tại NMTĐ Hủa Na năm 2023

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình tại NMTĐ Hủa Na năm 2023
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Cải tạo, mở rộng khuôn viên khu nhà quản lý vận hành tại Đập chính; Gia cố mái ta luy đường từ kho VTTB xuống đường VH4

Quyết định số 275/QĐ-HHC ký ngày 26/12/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na 2022

Quyết định số 270/QĐ-HHC ngày 22/12/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu và nội dụng HĐ Cung cấp mô hình hồi sức tim phổi toàn thân

238-QĐ-HHC Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu và nội dụng HĐ Cung cấp mô hình hồi sức tim phổi toàn thân
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Báo cáo KTKT, KHLCNT và GT gói thầu: Cải tạo, mở rộng khuôn viên khu nhà quản lý vận hành tại Đập chính; Gia cố mái ta luy đường từ kho VTTB xuống đường VH4

cứ Quyết định số 267/QĐ-HHC ngày 20/12/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trên tuyến đường vận hành VH5 (tuyến đường quản lý vận hành Đập phụ)

Quyết định số 269/QĐ-HHC ngày 21/12/2022
Download văn bản tại đây

 1   2   3 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn