QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na thực hiện Đăng ký chứng khoán thành công

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na thực hiện Đăng ký chứng khoán thành công và được VSD cấp mã chứng khoán
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (sau kiểm toán)
Download văn bản tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lên sàn Upcom
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính qúy II/2017

Báo cáo tài chính qúy II/2017
Download văn bản tại đây

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý I/2017

Báo cáo tài chính quý I/2017
Download văn bản tại đây

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016- đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016- đã kiểm toán
Download văn bản tại đây

Công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na được thành lập từ 02 cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam. Đến ngày 31/12/2016 (Theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp sô 2900797430 cấp ngày 29/12/2016) Công ty có các cổ đông tham gia là pháp nhân và thế nhân.

Báo cáo tài chính Quý IV/2016

Báo cáo tài chính Quý IV/2016
Download văn bản tại đây

Báo cáo Tài chính kỳ quý III/2016

Báo cáo Tài chính kỳ quý III/2016
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý II - 2016

Báo cáo tài chính quý II - 2016
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    22   23   24   25   26   27 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn