QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Tin đăng ngày: 5/6/2024 - Xem: 73
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (5/6/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 31/5/2024 (31/5/2024)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (30/5/2024)
Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (25/4/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I năm 2024 (19/4/2024)
Báo cáo tài chính quý I năm 2024 (19/4/2024)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (2/4/2024)
Báo cáo thường niên năm 2023 (19/3/2024)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 (12/3/2024)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (12/3/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024 (28/2/2024)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt tính đến ngày 28/02/2024 (28/2/2024)
Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (26/2/2024)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (22/2/2024)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn