TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022
Download văn bản tại đây

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của bà Trần Thị Thu Hà

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của bà Trần Thị Thu Hà
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Download văn bản tại đây

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2022 so với quý I/2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2022 so với quý I/2021
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    5   6   7   8   9   10   11   12   13    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn