TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Download văn bản tại đây

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
Download văn bản tại đây

Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023

Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Download văn bản tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Download văn bản tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023
Download văn bản tại đây

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    2   3   4   5   6   7   8   9   10    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn